Wederverkooplicentie

Iedereen glashandelaar die de BNR fles wil verkopen aan brouwerijen moet daarvoor de wederverkooplicentie hebben ondertekend. In deze licentie staan de eisen die Nederlandse Brouwers stelt aan de glashandelaren die de BNR fles verhandelen. Deze voorwaarden richten zich met name op de kwaliteit van de nieuw aan te kopen flessen en op eis dat verkoop alleen mag aan brouwerijen die de gebruikerslicentie hebben ondertekend.
 
De BNR fles is in de jaren tachtig door de leden van Nederlandse Brouwers (toentertijd het Centraal Brouwerij Kantoor) ontwikkeld als de standaard Nederlandse retourfles. Het eigendom van het ontwerp van deze fles is vervolgens sinds 21 augustus 1988 van de brancheorganisatie Nederlandse Brouwers (voorheen CBK), die sinds die tijd auteurs- en modelrecht hebbende is van de 30 cl en de 50 cl BNR CBK-fles. Vanuit het eigendom van het model van de BNR fles kan Nederlandse Brouwers eisen stellen aan de productie, verkoop en gebruik van de BNR fles. Deze eisen hebben hoofdzakelijk betrekking op de kwaliteit van de BNR fles.
 
Productie
De productie van de BNR fles is sterk afgebakend. De fles heeft namelijk strenge specificaties op het gebied van kleur, maten en sterkte. Dit om te garanderen dat alle flessen in de gehele gezamenlijke BNR flessenpool gelijk van kwaliteit zijn.
 
Deze strenge eisen staan omschreven in de Technische specificatie van de 30 cl en 50 cl BNR fles. Deze technische specificaties zijn vrij op te vragen door de goedgekeurde gebruikers van de BNR fles. Op dit moment zijn er slechts enkele flessenproducenten in de mogelijkheid om de BNR fles te produceren volgens de eisen van Nederlandse Brouwers, zoals gesteld in de technische specificaties.
 
Verkoop
Glashandelaren kunnen in principe de BNR fles verkopen aan alle brouwerijen in Nederland, mits die brouwerijen de gebruikerslicentie hebben ondertekend. Alle voorwaarden die Nederlandse Brouwers stelt aan de verkoop van de BNR fles staan beschreven in de wederverkooplicentie.
 
Toestemming?
Wilt u toestemming om de BNR fles te verhandelen? Dan kunt u toestemming hiervoor aanvragen de wederverkooplicentie op deze website te downloaden en deze te ondertekenen.

 

Na ondertekening door u kunt u deze in hard copy toesturen aan Nederlandse Brouwers, Postbus 179, 2501 CD DEN HAAG. Als Nederlandse Brouwers akkoord gaat met u als licentiehouder ontvangt u een mede-ondertekende licentie van Nederlandse Brouwers retour. Pas na ontvangst van het mede door Nederlandse Brouwers ondertekende licentie kunt u de fles aankopen/verkopen/gebruiken.