Statiegeld

Een goed werkend statiegeldsysteem is essentieel voor het behoud van de algemene retourflessenpool. Een heldere statiegeldregeling is, om de gewenste duurzaamheidseffecten te behouden, gebaat bij duidelijkheid en uniformiteit voor brouwers, importeurs, verkopers en met name ook consumenten. Dàt een statiegeldverplichting blijft gelden is cruciaal voor het terug ontvangen van lege BNR flessen. Het is eveneens belangrijk dat geen verwarring ontstaat over de hoogte van het statiegeld op hervulbare bierflessen of over de werking van het statiegeldsysteem.

 
De statiegeldregeling voor hervulbare bierflessen zoals tot 1 januari 2015 vastgelegd in de Verpakkingsverordening en het Uitvoeringsbesluit van het Productschap Dranken werkte goed en is bekend en vertrouwd bij consumenten, brouwers, verkopers en importeurs. Met de opheffing van de productschappen is per 1 januari 2015 echter deze wettelijke borging van de statiegeldregeling vervallen. De algemene verplichtingen over hergebruik en verwijdering van verpakkingen en emballage voor consumptieproducten zijn evenwel niet veranderd. Ook de omstandigheden niet.
 

Nederlandse Brouwers heeft dan ook de eerder vastgelegde statiegeldregeling uit de Verpakkingsverordening overgenomen en waar mogelijk verbeterd. De artikelen uit deze statiegeldregeling zijn per 1 februari 2016 opgenomen in de Gebruikerslicentie voor de BNR fles.
 

Het staat merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR fles vrij om de statiegeldregeling zoals gepubliceerd op deze website, samen met de bijlagen zoals de methode voor het meten van vreemde flessen, in te zetten voor eigen gebruik.
 

Uitgangspunten statiegeldregeling

Nederlandse Brouwers heeft het model- en auteursrecht van de eigen 30- en 50cl BNR-fles, een hervulbare poolfles die door veel brouwerijen wordt gebruikt en hierdoor sinds jaar en dag bekend staat als de ‘standaard in de markt’. Als model- en auteursrechthebbende is Nederlandse Brouwers gerechtigd om regels op te stellen om de continuïteit en kwaliteit van de gehele gezamenlijke BNR-flessenpool te waarborgen. Iedere brouwer die deze fles wil gebruiken moet een gebruikersovereenkomst (licentie) ondertekenen (zie www.bnrfles.nl).
 

Per 1 februari 2016 worden de bepalingen uit de statiegeldregeling opgenomen in de Gebruikersovereenkomst voor de 30 cl BNR CBK-fles. Deze artikelen zijn een directe doorvertaling van de statiegeldregeling, waarbij deze van toepassing zijn gemaakt op de BNR-fles.
 

Ten aanzien van het statiegeldsysteem is nu onder andere het volgende opgenomen:
- statiegeldbedrag per fles bedraagt 10 eurocent
- Voorwaarden voor het retourbetalen van het eerder geinde statiegeld (statiegeld moet terugbetaald worden aan inleverende partij als het een BNR fles betreft die goed is gesorteerd in een krat bestemd voor BNR flessen en als deze niet beschadigd of vervuild is).
- En randvoorwaarden voor het controleren van de hoeveelheid niet-BNR flessen in het BNR krat. Nederlandse Brouwers een methode beschikbaar voor het zorgvuldig uitvoeren van een steekproefcontrole van de retourgekomen kratten om te meten hoeveel vreemde flessen zijn ontvangen, waarvoor geen statiegeld retour verschuldigd is.
 

Volgens Nederlandse Brouwers zou het de effectiviteit van de statiegeldregeling in het algemeen – en daarmee het hergebruik van verpakkingen – ten goede komen als merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR-fles, dezelfde bepalingen hanteren als de bepalingen die gelden voor de BNR-fles. Dus om zowel op het gebied van statiegeldbedragen alsook de werking van de statiegeldregeling dezelfde uitgangspunten te blijven hanteren zoals eerder vastgelegd in de verpakkingsverordening. Dit om zo een efficiënte, uniforme en goedwerkende statiegeldregeling voor de toekomst te behouden.
 

Het staat merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR fles vrij om de statiegeldregeling zoals gepubliceerd op deze website, samen met de bijlagen zoals de methode voor het meten van vreemde flessen, in te zetten voor eigen gebruik.