Poolwerking

De BNR flessenpool is jaren geleden opgericht als uniforme flessenpool voor alle brouwerijen in Nederland. Een standaard fles was het antwoord op de hoge kostenpost voor brouwerijen voor aanschaf van steeds nieuwe flessen alsook voor het gebruik en vooral retourneergemak van de consument.
 
Na invoering van de uniforme flessenpool kan de klant de standaard BNR fles in iedere willekeurige supermarkt inleveren, ook wanneer het betreffende merk bier er niet wordt verkocht. Deze statiegeldflessen worden dan gewoon in een krat van een andere gebruiker van de BNR fles gestopt. De brouwer krijgt dus zijn kratten retour, gevuld met lege BNR flesjes. De flesjes hoeven niet het etiket te dragen van de betreffende brouwerij, dat komt later wel weer.
 
In de brouwerij worden de oude etiketten verwijderd en wordt de fles grondig gereinigd en gecontroleerd op mankementen. Vervolgens wordt de schone, goedgekeurde fles opnieuw met bier gevuld. Op deze manier blijven bijna alle bierflessen in omloop en hoeven er niet steeds nieuwe gebruikt te worden.
 
De BNR fles kan op deze manier wel zo'n 40 keer rondgaan. De kwaliteit van de fles is dan ook heel erg belangrijk. Dat, en waarborging van de continuiteit van de pool, is de reden waarom Nederlandse Brouwers eisen stelt aan de productie en het gebruik van de BNR fles en uitgangspunten heeft geformuleerd voor de werking van het statiegeldsysteem.
 
Iedere brouwerij in Nederland kan in princiepe gebruik maken van de BNR fles, maar moet hiervoor vooraf wel toestemming vragen. Wanneer de brouwerij zich akkoord verklaart met de voorwaarden die gesteld worden (vooral kwaliteitseisen en eisen voor het behoud van de pool), wordt over het algemeen altijd toestemming verleend.