Gebruikers

Iedereen die de BNR fles wil gebruiken moet daarvoor de gebruikerslicentie hebben ondertekend. In deze licentie staan de eisen die Nederlandse Brouwers stelt aan de gebruikers van deze standaard fles over onder andere de kwaliteit van nieuw aan te kopen flessen en het gebruik binnen de pool.
 
De BNR fles is in de jaren tachtig door de leden van Nederlandse Brouwers (toentertijd het Centraal Brouwerij Kantoor) ontwikkeld als de standaard Nederlandse retourfles. Het eigendom van het ontwerp van deze fles is vervolgens sinds 21 augustus 1988 van de brancheorganisatie Nederlandse Brouwers (voorheen CBK), die sinds die tijd auteurs- en modelrecht hebbende is van de 30 cl en de 50 cl BNR CBK-flesVanuit het eigendom van het model van de BNR fles kan Nederlandse Brouwers eisen stellen aan de productie, verkoop en gebruik van de BNR fles. Deze eisen hebben hoofdzakelijk betrekking op de kwaliteit van de BNR fles.
 
Productie
De productie van de BNR fles is sterk afgebakend. De fles heeft namelijk strenge specificaties op het gebied van kleur, maten en sterkte. Dit om te garanderen dat alle flessen in de gehele gezamenlijke BNR flessenpool gelijk van kwaliteit zijn.
 
Deze strenge eisen staan omschreven in de Technische specificatie van de 30 cl en 50 cl BNR fles. Deze technische specificaties zijn vrij op te vragen door de goedgekeurde gebruikers van de BNR fles. Op dit moment zijn er slechts enkele flessenproducenten in de mogelijkheid om de BNR fles te produceren volgens de eisen van Nederlandse Brouwers, zoals gesteld in de technische specificaties.

 

Gebruik
Alle brouwerijen in Nederland kunnen in principe gebruik maken van de BNR fles. Zij moeten hiervoor echter wel eerst toestemming vragen aan Nederlandse Brouwers. Deze toestemming wordt verleend indien de betreffende brouwerij akkoord gaat met de voorwaarden die Nederlandse Brouwers stelt aan het gebruik van de BNR fles. Deze voorwaarden staan beschreven in een overeenkomst. Zo staat bijvoorbeeld in de overeenkomst dat de fles alleen gebruikt mag worden voor bier, dat de fles van de juiste kwaliteit moet zijn en dat de brouwerij naar rato meebetaalt aan de keuringskosten van TNO zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
 
Toestemming?
Wilt u toestemming om als brouwer gebruik maken van de BNR fles? Dan kunt u toestemming hiervoor aanvragen door middel van het ondertekenen van de gebruikerslicentie.

 
Rechts in het blok kunt u alvast deze gebruikersovereenkomst downloaden. Na ondertekening door u kunt u deze in hard copy toesturen aan Nederlandse Brouwers, Postbus 179, 2501 CD DEN HAAG. Als Nederlandse Brouwers akkoord gaat met u als licentiehouder ontvangt u een mede-ondertekende licentie van Nederlandse Brouwers retour. Pas na ontvangst van het mede door Nederlandse Brouwers ondertekende licentie kunt u de fles aankopen/verkopen/gebruiken.
 
Let op: het uittredingsprotocol versie 2007, behorend bij de gebruikersovereenkomst wordt momenteel geactualiseerd. Zodra een nieuwe versie vastgesteld wordt, zal deze gepubliceerd worden op deze site.