De werking van de BNR flessenpool

Iedere brouwerij die zijn bier verkoopt in Nederland kan in principe gebruik maken van de BNR fles, maar moet hiervoor vooraf wel toestemming vragen door het ondertekenen van de gebruikerslicentie. Wanneer de brouwerij zich akkoord verklaart met de voorwaarden die gesteld worden, wordt over het algemeen altijd toestemming verleend.
 
Lees verder onder Poolwerking.